enkelt fast svårt

du är inte den första
kanske inte heller den sista
och att gång på gång behöva förklara någonting jag inte ens själv vet
det tär på mig och du påstår att jag betyder mer än någon annan
men varför kan du då inte bara lyssna och förstå
att jag vill inget illa och inget annat än det jag säger
nej, säger jag. jag känner inte och jag vill inte
behövs verkligen frågan ställas om och om igen
när svaret kommer att förbi nej?
|
Upp