blue skies

blue skies are calling, but I know it is hard
 
 
 

minimera, konfigurera, explodera

att det aldrig kan vara enkelt. lätt. smärtfritt. lekande. okomplicerat.
att det aldrig kan få vara som det verkar för andra. bedövande. blindt. okontrollerat.
kommer det i andra former eller måste en anpassa sig efter det som finns? leta. testa. förändra. försöka.
kan en främja sig på något vis? springa. gömma. glömma. förneka.
eller är en feg då? bekväm. ensam. hjärtlös. förlorare.
Upp